ReadyPlanet.com
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของร้าน
dot
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ปรับสภาพผิว
ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย
สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม
dot
เวชสำอาง / สมุนไพร GPO
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ด สมุนไพรที่ผู้ใช้ยืนยันว่าดีจริง article

 

จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ดพืชสมุนไพรบำรุงความจำ

 

                    พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนำมาใช้บำรุงสมองบำรุงความจำ ที่มีขายกันแพร่หลายใน ตลาด ที่รู้จักกันดี

          ได้แก่ แปะก๊วย และโสม ซึ่งทั้ง 2 ชนิด เป็นพืชที่ไม่สามารถปลูกในประเทศไทย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อมี

           การวิจัยพืชสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทยคือ ต้น “พรมมิ” ผลิตออกมาในรูปแบบสารสกัดพรมมิ ชนิดเม็ด

          จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากอีกทางหนึ่งในการบำรุงสมอง เพราะนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย

         อย่างครบวงจรแล้ว พรมมิยังไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงไป

         ซึ่งพบจากการกินใบแปะก๊วยอีกด้วย  เรียกว่าปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง ช่วยให้เซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้น

นอ               นอกจากนี้หากจะกล่าวว่า “จีพีโอ พรมมิ” เป็นการพัฒนาสมุนไพร “จากตลิ่ง...สู่ตลาด” ก็คงไม่ผิด

         เนื่องจากเป็นงานวิจัย ที่นำมาเอาสมุนไพรที่ดูเหมือนพืชธรรมดาๆ ขึ้นริมตลิ่ง พัฒนาจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

          ที่มีประสิทธิภาพและยืนยันได้ว่ามีประโยชน์จริงในการบำรุงสมอง    ป้องกันภาวะความจำเสื่อมได้อย่างน่าอัศจรรย์

           และเป็นปรากฎการณ์นำงานวิจัย  “จากหิ้ง...สู่ห้าง” ได้สำเร็จ ไม่วางงานวิจัยไว้บนหิ้งเหมือนงานวิจัยส่วนใหญ่

           ที่ไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง  ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย

           โดยทีมอาจารย์ ดร. กรกนก อิงคนินันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับรางวัลดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ

           เภสัช ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ...จึงยืนยันคุณภาพของพรมมิ ในการใช้บำรุงความจำได้เป็นอย่างดี

      

              การศึกษาวิจัย โดยทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการสนับสนุนทุนวิจัย

             ของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า พรมมิ มีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ ป้องกันสมองเสื่อม

       

พรมมิมีกลไกในการป้องกันสมองเสื่อมได้อย่างไร

             1. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการเก็บข้อมูล

                     2. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัว

                        การเรียนรู้และ  ความจำควบคุมการเคลื่อนไหว            

                      3.เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิต

 พรมมิต่างกับแปะก๊วยอย่างไร

                  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของพรมมิและแปะก๊วยต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตบนผิวเปลือกสมอง

                   ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ พบว่า

              -  เหมือนกันคือ สารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิผลในการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบริเวณ

                 หลอดเลือดแดงบนเยื่อหุ้มสมอง        

              -  ต่างกันคือ พรมมิไม่มีผลทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงไป

 พรมมิมีการทดลองทางคลินิกในคนอย่างไร

                     พรมมิ มีการทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัครสุขภาพดี ช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จำนวน 60 คน โดยการ

                    ให้รับประทานสารสกัดพรมมิ วันละ 300 มก. พบว่าเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว

                    เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำ คลายอาการ

                    ซึมเศร้า จากการศึกษายังไม่พบอาการพิษและอาการข้างเคียงใดๆ

                   ข้อมูลของพรมมิ ในตอนนี้เป็นข้อมูลสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นการรับประทานเพื่อป้องกันการ

                    เสื่อมของสมอง

                 พรมมิมีความปลอดภัยในการใช้หรือไม่ 

                     พรมมิมีความปลอดภัยเนื่องจากมีการใช้มายาวนานทั้งในตำรับยาไทยและตำรับยาอายุเวทของอินเดีย

                     อีกทั้งคณะผู้วิจัย ก็มีการศึกษาพิษเฉียบพลัน การศึกษาพิษกึ่งเรื่อรังและการศึกษาพิษเรื่อรัง รวมทั้ง 

                     การศึกษาในมนุษย์ ก็ไม่พบพิษหรืออาการข้างเคียง

 

        พรมมิสามารถให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมทานได้หรือไม่

                    คณะผู้วิจัยฯ กล่าวว่า พรมมิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ใช้ชะลอการเสื่อม หรือป้องกัน

                    การเสื่อมของสมอง แต่ไม่ใช่การรักษา

 

     พรมมิสามารถให้เด็กรับประทานได้หรือไม่

                     คณะผู้วิจัยฯ ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์พรมมิในผู้ที่อายุน้อยกว่า 14 ปี เนื่องจากอายุที่น้อยกว่านี้

                    อาจยังมีกระบวนการในการขจัดยาออกจากร่างกายไม่เต็มที่ และยังไม่สามารถที่จะมีความสามารถ

                    ในการขจัดยาออกจากร่างกายได้เท่าผู้ใหญ่

 

 การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิชนิดเม็ด ร่วมกับยาอื่นๆ มีโอกาส

     เกิดผลเสียหรือไม่      

                          คณะผู้วิจัยฯ ได้มีการศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการทำงานของเอนไซม์ในตับหนู

                         และในมนุษย์พบว่า สารสกัดพรมมิมีผลต่ำในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์

                          จึงประเมินได้ว่ามีโอกาสน้อยที่สารสกัดพรมมิในขนาดปกติ ให้เกิดอันตรกิริยากับ

                         ยาแผนปัจจุบันที่อาศัยเอนไซม์ดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขจัดออกจากร่างกาย

 

      ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิชนิดเม็ดนานเท่าไร จึงจะเริ่มเห็นผล

               ในการป้องกันการเสื่อมของสมอง

 

                         ตามข้อมูลการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีคือ 2-3 เดือน ซึ่งหากใช้ผลิตภัณฑ์

                         แล้วเกิดประโยชน์ ก็สามารถรับประทานต่อเนื่องไปได้หรือจะหยุดใช้สักระยะแล้วกลับ

                         ไปใช้ใหม่ก็ได้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การรับประทานขึ้นกับความต้องการ

                         ของผู้บริโภค

จีพีโอ พรมมิ พืชสมุนไพรที่มีการศึกษาทางด้านองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อระบบประสาทส่วนกลางในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และทางด้านคลินิก โดยศึกษาร่วมกับข้อมูลการใช้พืชสมุนไพรในอดีต พบว่าสามารถใช้เพื่อชะลอความเสื่อมของสมอง เพิ่มความจำและกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีขึ้น พรมมิจะไปเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเก็บข้อมูล / เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัว การเรียนรู้และความจำ การควบคุมการเคลื่อนไหว /เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่จะไม่มีผลต่อความดันโลหิต จึงเป็นคำตอบว่าทำไมพรมมิจึงช่วยในเรื่องการป้องกันสมองเสื่อมได้

 

คำถาม เกี่ยวกับ จีพีโอ พรมมิ -สมุนไพรบำรุงสมอง ป้องกันความจำเสื่อม ที่มีผู้ที่สนใจถามมาบ่อยๆ
 

Q1: ขวดละกี่เม็ด ราคาเท่าไร?กินยังไง
A: 60 เม็ด ราคาที่ร้านขององค์การเภสัชกรรม 1 ขวด ราคา 475 บาท 2 ขวด 900 บาท 3 ขวดขึ้นไป ขวดละ 425. บาท ส่วนร้านขายยาทั่วไป ถามราคาที่ร้านค่ะ ขวดละไม่เกิน 500 บาท กินวันละเม็ด 1 ขวดกินได้ 2 เดือน 

 

Q2: กินตอนไหนดีสุด?
A: ตอนไหนก็ได้ค่ะ เวลาเดียวกันทุกวัน แต่มีข้อมูลจากผู้ใช้หลายรายว่า กินก่อนนอน ช่วยให้หลับสบาย ตื่นมาสดชื่น ไม่มึนๆงงๆ

 

Q3: อายุเท่าไรถึงกินได้ เด็กกินได้มั้ย?
A: แนะนำตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไปค่ะ

 

Q4:คนแก่อายุมากๆ กินได้ไหม ช่วยอะไร?
A: ควรกินอย่างยิ่งค่ะ นอกจากช่วยบำรุงความจำแล้ว ยังช่วยให้ทรงตัวได้ดีขึ้น สดชื่นขึ้น คลายอาการซึมเศร้า มีสมาธิดีขึ้นค่ะ

 

Q5: ผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์ ช่วยได้มั้ย?
A: งานวิจัย จีพีโอพรมมิทำในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพปกติ อาการอัลไซเมอร์รักษาไม่ได้ ควรป้องกันก่อนเกิด หรือเกิดน้อยลง ช้าลงค่ะ

 

Q6: มีผลข้างเคียงอะไรไหม?
A: ไม่มีผลข้างเคียงค่ะ แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตับและไต ต้องระมัดระวัง ควรปรึกษาแพทย์ค่ะ

 

Q7: ต้องกินนานแค่ไหนถึงเห็นผล?
A: ตามงานวิจัยระบุว่า 2 เดือน แต่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้หลายรายว่่าประมาณ 2 สัปดาห์ก็รู้สึกว่าดีขึ้น สดชื่นขึ้น ต้องสังเกตตัวเองด้วยค่ะว่า ดีขึ้นจริงมั้ย
GPO Natural Product

งานวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน
ร้านจำหน่ายสินค้าขององค์การเภสัชกรรม
การศึกษาวิจัย จีพีโอพรมมิ ชนิดเม็ด