ติดต่อเรา

 

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม

เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

โทรศัพท์ 02-203-8293,02-203-8295 

โทรสาร 02-203-8294

อีเมล gpocurmin99@gmail.com 

Line ID : Click  https://line.me/R/ti/p/%40bjv7304s 

Or Scan