ยืนยันการโอนเงิน

ยืนยันการโอนเงิน


ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินไปยัง

บัญชี องค์การเภสัชกรรม

กรุงไทย 072-010-3622

ไทยพาณิชย์ 026-465945-5

กสิกรไทย 039-1-34922-3

 

และหลังจากยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

สินค้าจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 3 วันการทำการราชการ

โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS